SAVE_20220128_065035-removebg-preview (1)

BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagai mana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Beradilan Yang Berada Dibawahnya :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 57/KMA/SK/III/2019

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama

No. Jenis PNBP Satuan Tarif (Rp)
1 Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Bantahan per perkara 30.000
2 Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000
3 Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000
4 Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000
5 Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000
6 Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000
7 Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000
8 Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000
9 Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000
10 Relaas Panggilan Penterjemah per perkara 10.000
11 Pemeriksaan Setempat atas Permintaan per penetapan 10.000
12 Pendaftaran Permohonan Sita per perkara 25.000
13 Penetapan Sita per penetapan 25.000
14 Berita Acara Penyitaan per berita acara 25.000
15 Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah per relaas 10.000
16 Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah per relaas 10.000
17 Surat Pencabutan Gugatan per perkara 10.000
18 Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan per relaas 10.000
19 Pendaftaran Pengangkatan Sita per perkara 25.000
20 Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran per penetapan 10.000
21 Berita Acara Penawaran Pembayaran per berita acara 10.000
22 Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) per berita acara 10.000
23 Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah per perkara 10.000
24 Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek per perkara 10.000
25 Redaksi Putusan/Penetapan per putusan/penetapan 10.000

 

Tingkat Banding

No. Jenis PNBP Satuan Tarif (Rp)
1 Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan verstek per perkara 10.000
2 Pendaftaran Permohonan Banding per perkara 50.000
3 Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding per akta 10.000
4 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding per relaas 10.000
5 Relaas Penyerahan Memori banding per relaas 10.000
6 Relaas penyerahan kontra memori banding per relaas 10.000
7 Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding per relaas 10.000
8 Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding per relaas 10.000
9 Pencabutan Banding per relaas 10.000
10 Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding per perkara 10.000
11 Redaksi Putusan / Penetapan per putusan/penetapan 10.000

 

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya

No. Jenis PNBP Satuan Tarif (Rp)
1 Pengesahan dan Pendaftaran Surat dibawah tangan per surat 30.000
2 Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan per lembar 500
3 Pencatatan Pem buatan akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan per Berita Acara 10.000
4 Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di kepaniteraan per - 10.000
5 Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di kepaniteraan di Luar Perkara per akta/surat 10.000
6 Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang dibuat dikepaniteraan pada Pengadilan Agama per akta 10.000
7 Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan per surat 10.000
8 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan per putusan/penetapan 10.000
9 Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh pihak ketiga per perkara 0,00